Хронологія

ДОІСТОРИЧНА І АНТИЧНА ДОБА
1 млн.р. до н. е. - поява людини на терені України.
1 млн.р. до н. е.— 3 тис. р. до н. е. - кам'яний вік (палеоліт).
40 млн.р. до н. е. - поява сучасної людини (homo sapiens), перші форми світогляду.
III—II тис. до н. е. - трипільська культура.
II—І тис. до н. е. - бронзовий вік. Перший великий суспільний поділ праці — відокремлення скотарства від землеробства. Заміна матріархату патріархатом. Поширення воєн, поява приватної власності.
І тис. до н. е. - залізний вік. Другий великий суспільний поділ праці — відокремлення ремесла від землеробства. Початок етногенезу слов'ян.
X-VII ст. до н. е. - кіммерійці на території України.
VII—III ст. до н. е. - скіфи на території України.
VII—І ст. до н. е. - грецькі міста-держави в Північному Причорномор'ї.
І ст. н. е. - перша згадка про слов'ян-венедів.
V ст. - виникнення Києва.


ДАВНЬОРУСЬКА ДОБА
VI—VII ст. - розселення слов'янських племен антів між Дністром і Доном.
VIII ст. - перші згадки про Русь.
860 р. - похід київського князя Аскольда на Візантію.
882 р. - об'єднання східнослов'янських земель князем Олегом у державу — Київську Русь.
907-911 pp. - походи київського князя Олега на Візантію, перші писемні договори Київської Русі.
912-945 pp. - князювання в Києві Ігоря.
945-964 pp. - князювання в Києві Ольги.
964-972 pp. - князювання в Києві Святослава.
978-1015 pp. - князювання в Києві Володимира Великого. Розквіт Київської Русі.
988 р. - хрещення Русі.
1019-1054 pp. - князювання Ярослава Мудрого в Києві.
1036 р. - розгром печенігів під Києвом.
1051 р. - Обрання нового митрополита Іларіона зборами руських єпископів. Заснування Печерського монастиря (лаври).
1072 р. - прийняття князями «Руської правди».
1097 р. - з'їзд князів у Любечі.
1113-1125 pp. - князювання в Києві Володимира Мономаха.
1132 р. - смерть Великого князя Мстислава, сина Володимира Мономаха. Остаточний розпад Русі на самостійні князівства.
1169 р. - Андрій Боголюбський захопив, пограбував і зруйнував Київ, після чого повернувся княжити до Суздаля.
1187 р. - перша писемна згадка назви «Україна». Створення «Слова о полку Ігоревім».
1199 р. - утворення Галицько-Волинського князівства.
1223 р. - битва на річці Калка: об'єднані сили руських і половецьких князів розбиті монгольськими загонами.
1238 р. - розгром Данилом Галицьким німецьких рицарів під Дорогочином.
1240 р. - захоплення Києва татаро-монголами.
1245 р. - Ярославська битва: перемога галицького війська над угорцями і поляками. Данило Романович підпорядкував собі всю Галичину.
1253 p. - прийняття Данилом Галицьким королівського титулу.
1256 p. - перший спогад про Львів.
1301-1308 рр. - останнє піднесення Галицько-Волинського князівства за князя (короля) Юрія Львовича.


ЛИТОВСЬКО-РУСЬКИЙ І ПОЛЬСЬКИЙ ПЕРІОД
1362 р. - захоплення Києва і Київщини литовським князем Ольгердом. Кінець княжої доби і початок Литовсько-Польської.
1363 р. - розгром литовсько-українськими військами Ольгерда татарських військ на р. Сині Води.
1385 р. - акт про Кревську унію між Литвою і Польщею.
1387 р. - захоплення Галичини Польщею.
1449 р. - утворення Кримського ханства.
1489 р. - перша писемна згадка про українських козаків.
1529 p. - запровадження 1-го Литовського статуту.
1556 р. - створення князем Дмитром Вишневецьким на о. Хортиця Запорозької Січі.
1566 р. - запровадження 2-го Литовського статуту.
1569 р. - Люблінська унія. Утворення Речі Посполитої.
1572 р. - створення першого загону козацького реєстрового війська.
1573 р. - заснування І. Федоровим першої друкарні в Україні у Львові.
1576 р. - заснування Острозької академії.
1588 р. - 3-й Литовський статут. Закріпачення селян Брацлавщини і Придніпров'я.
1591-1593 pp. - козацько-селянське повстання під проводом К. Косинського.
1594-1596 pp. - козацько-селянське повстання під проводом С. Наливайка.
1596 р. - Берестейська церковна унія.


КОЗАЦЬКА ДОБА І РУЇНА
1606 р. - козацький напад на турецьку Варну.
1608 р. - після смерті Костянтина Острозького його онука Ганна передає Острозький колегіум ієзуїтам. Відкриття у Львові єзуїтської школи-колегії.
1614 р. - козаки П.Сагайдачного атакували Трапезунд і Сіноп у Малій Азії.
1615-1622 pp. - гетьманування П, Конашевича-Сагайдачного.
1615 р. - біля 80 козацьких чайок проникли у стамбульську гавань і підпалили її. Заснування братства і школи у Києві на Подолі. Заснування типографії у Києво-Печерській лаврі.
1616 р. - козаки захопили головне турецьке місто в Криму — Кафу і звільнили тисячі полонених рабів.
1620 p. - Петро Сагайдачний разом з усім Запорізьким Кошем вступає до Київського братства.
1621 р. - Хотинська битва.
1625 р. - селянсько-козацьке повстання під проводом М. Жмайла.
1630 р. - повстання під проводом Тараса Федоровича Трясила.
1632 р. - заснування Києво-Могилянської колегії.
1635 р. - повстання під проводом І. Сулими.
1637 р. - повстання під проводом Павлюка (Павла Бута).
1638 р. - повстання під проводом Я. Острянина і Д. Гуні. Прийняття польським сеймом «Ординації Війська Запорізького реєстрового».
1648-1663 pp. - Визвольна війна українського народу.
1648 р. - перемога війська Б. Хмельницького під Жовтими Водами (5-6 травня), Корсунем (15-16 травня), Пилявцями (11-13 вересня). Облога Львова і Замостя Б.Хмельницьким (вересень-листопад); міста відкупились від повстанців. 23 грудня: Б.Хмельницький на чолі своєї армії урочисто вступає до Києва.
1649 р. - облога Збаража (червень-серпень) і Зборівська битва (5-6 серпня). Зборівський договір (8 серпня).
1650 р. - перший Молдавський похід козацьких військ.
1651 р. - поразка козацьких військ під Берестечком (28 червня - 10 липня). Підписання Білоцерківського мирного договору (18 вересня).
1652 p. - перемога військ Б. Хмельницького під Батогом (1-2 червня).
1653 р. - другий Молдавський похід козацьких військ.
8 січня 1654 р. - рішення Переяславської ради про входження України «під руку» московського царя.
21 березня 1654 р. - підписання в Москві «березневих статей» і жалуваних грамот, які визначили характер відносин між Україною і Москвою.
1656 р. - підписання московським урядом Віленського перемир'я з Польщею. Похід на Польщу експедиційного корпусу А. Ждановича разом із семиградськими і шведськими військами.
1657-1659 pp. - гетьманування І. Виговського.
1658 р. - підписання Гадяцького договору між Україною і Польщею.
1659 р. - розгром українсько-татарською армією московських військ під Конотопом.
1659-1662 pp. - гетьманування Юрія Хмельницького.
1663 р. - Чорна Рада. Розділ України на Лівобережну і Правобережну.
1663-1665 pp. - гетьманування на Правобережжі П. Тетері.
1663-1668 pp. - гетьманування на Лівобережжі І. Брюховецького.
1665 р. - підписання І.Брюховецьким Московських статей.
1667 р. - Андрусівське перемир'я між Москвою і Польщею.
1663-1687 pp. - Руїна.
1665-1676 pp. - гетьманування П. Дорошенка на Правобережній Україні.
1668—1672 рр. - гетьманування Д. Многогрішного на Лівобережній Україні.
1672-1687 pp. - гетьманування І. Самойловича на Лівобережній Україні.
1672 р. - Бучацький мирний договір між Туреччиною і Польщею, новий поділ Правобережної України.
1677-1681 pp. - нове гетьманування Ю. Хмельницького на Правобережній Україні.
1677 р. - перший Чигиринський похід.
1678 р. - другий Чигиринський похід.
1681 р. - Бахчисарайський мирний договір між Туреччиною і Москвою.
1686 р. - «вічний мир» між Москвою і Польщею.
1687 p. - перший Кримський похід. Козацька рада на р. Коломак. Усунення Івана Самойловича з гетьманського уряду та обрання гетьманом Івана Мазепи.


ПЕРІОД ПОШИРЕННЯ І СТВЕРДЖЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ВЛАДИ
1687-1709 pp. - гетьманування І. Мазепи.
1689 р. - другий Кримський похід.
1702-1704 pp. - визвольний рух на Правобережній Україні під керівництвом С. Палія.
1708 р. - перехід І. Мазепи на бік Швеції.
27 червня 1709 р. - перемога московських військ над шведськими під Полтавою.
1708-1722 pp. - гетьманування І. Скоропадського.
1710 р. - написання Конституції П. Орликом.
1711 р. - заснування запорожцями Олешківської Січі на землях Кримського Ханства.
1722 р. - створення Малоросійської колегії.
1722-1724 pp. - правління наказного гетьмана П. Полуботка.
1727-1734 pp. - гетьманування Д. Апостола.
1728 р. - надання Апостолу «Рішительних пунктів».
1734 р. - гайдамацьке повстання під проводом Верлана. Заснування Підпільненської Січі.
1730-1740 pp. - укладення кодексу «Права, за якими судиться малоросійський народ».
1738-1745 pp. - рух опришків під проводом О. Довбуша.
1734-1750 pp. - «Правління гетьманського уряду».
1750-1764 pp. - правління останнього гетьмана України К. Розумовського.
1764 р. - ліквідація гетьманства.
1764-1786 рр. - Друга Малоросійська колегія.
1768 p. - Коліївщина.
1772 p. - перший поділ Польщі. Приєднання Галичини до Австрії.
1775 р. - ліквідація Запорозької Січі.
1781 р. - ліквідація полкового адміністративного устрою на Лівобережній Україні і введення намісництва.
1783 р. - закріпачення селян на Лівобережній Україні. Входження Криму до складу Росії.
1784 p. - заснування першого в Україні університету – Львівського (на базі єзуїтського).
1785 р. - надання дворянських привілеїв українській старшині.
1791 р. - Ясський договір між Росією і Туреччиною. Входження Південної України до складу Росії.
1793 р. - другий поділ Польщі. Входження Правобережної України до складу Росії.
1794 р. - засновано Одесу.
1795 р. - третій поділ Польщі. Входження Західної Волині до складу Росії.
1722-1794 pp. - життя і діяльність Г. С Сковороди.
1798 p. - видання першого витвору нової української літератури – «Енеїди» І.П.Котляревського.


XIX СТОЛІТТЯ
1804 p. - відкриття першої в Україні гімназії (у Новгород-Сіверському).
1805 р. - заснування Харківського університету.
1812 р. - Бухарестський мирний договір. Вихід першої у Східній Україні газети «Харьковский еженедельник». Нашестя армій Наполеона на Москву.
1813-1835 pp. - антифеодальний рух на Поділлі під керівництвом І. Кармалюка.
1814-1861 pp. - життя і діяльність Т. Г. Шевченка.
1820 р. - відкриття Гімназії вищих наук у Ніжині.
1822 р. - створення Південного товариства декабристів.
1823 р. - створення «Товариства об'єднаних слов'ян».
29 грудня 1825 - 3 січня 1826 рр. - повстання Чернігівського полку під керівництвом декабристів.
1833 р. - виникнення «Руської трійці».
1834 р. - заснування Київського університету.
1840 р. - перше видання «Кобзаря» у Петербурзі.
1843 - 1844 рр. - селянські заворушення на Буковині під проводом Л.Кобилиці.
1846 р. - опублікування «Історії русів».
1846-1847 pp. - діяльність Кирило-Мефодіївського товариства.
1853-1856 рр. - Кримська війна.
1857 р. - видано «Чорну Раду» П. Куліша
1861 р. - скасування кріпосного права в Російській імперії. Виникнення Громади в Києві.
1862 p. - поліцейська реформа в Російській імперії.
1863 р. - Валуєвський циркуляр. Постановка першої української опери «Запорожець за Дунаєм» С.С.Гулака-Артемовського.
1864 р. - початок земської і судової реформ.
1868 р. - створення «Просвіти» у Львові.
1870 р. - початок міської реформи.
1873 р. - створення Південно-Західного Відділу Імператорського Російського Географічного Товариства для вивчення географії, економіки і статистики України.
1874 р. - початок військової реформи.
1876 р. - Емський указ.
1881 р. - початок промислової експлуатації Криворізького залізорудного басейну.
1882 р. - заснування М. Кропивницьким в Єлизаветграді української професійної трупи.
1890 р. - утворення РУРП.
1892-1893 рр. - діяльність таємної студентської організації «Братство тарасівців».
1899 р. - утворення УНДП.


XX СТОЛІТТЯ
1900 р. - утворення в Харкові Революційної української партії.
1905-1907 pp. - буржуазно-демократична революція в Росії.
9 січня 1905 р. - «Кривава неділя», початок першої російської революції.
8-24 червня 1905 р. - політичний страйк робітників Одеси.
14-25 червня 1905 р. - повстання на броненосці «Потьомкін».
7-25 жовтня 1905 р. - загальноросійський політичний страйк.
17 жовтня 1905 р. - царський маніфест.
11-15 листопада 1905 р. - повстання моряків під проводом П. П. Шмідта у Севастополі.
1906-1911 pp. - столипінська аграрна реформа.
3 червня 1907 р. - розгін II Державної думи. Третьочервневий державний переворот. Закінчення першої російської революції.
1907 p. - організація в Києві першого стаціонарного українського театру (Театр Миколи Садовського).
1908 р. - створення Товариства українських поступовців.
1912 p. - створення військово-патріотичного товариства «Січові стрільці».
1914-1918 рр. - Перша світова війна.
19 липня 1914 р. - початок Першої світової війни.
1 серпня 1914 р. - створення Головної Української Ради.
4 серпня 1914 р. - створення Союзу Визволення України (СВУ).
Серпень-вересень 1914 р. - Галицька битва.
Травень-червень 1916 р. - «Брусиловський прорив».
7 березня 1917 р. - утворення Центральної Ради.
10 червня 1917 р. - І універсал Центральної Ради.
3 липня 1917 р. - II універсал Центральної Ради.
7 листопада 1917 р. - III універсал Центральної Ради. Проголошення УHP.
11-12 грудня 1917 р. - І Всеукраїнський з'їзд Рад, проголошення України Радянською республікою.
Липень-вересень 1918 р. - Г.П'ятаков на посаді Першого секретаря ЦК КПУ.
1918-1919 рр. - Е.Квірінг на посаді Першого секретаря ЦК КПУ.
9 січня 1918 р. - IV універсал Центральної Ради, проголошення України самостійною державою.
16 січня 1918 р. - бій під Крутами.
9 лютого 1918 р. - підписання Центральною Радою Брестського мирного договору з Четверним союзом.
3 березня 1918 р. - підписання Брест-Литовського мирного договору між РСФРР і Німеччиною.
29 квітня 1918 р. - проголошення Української держави гетьмана Скоропадського.
1 листопада 1918 р. - «Листопадовий зрив».
13 листопада 1918 р. - проголошення ЗУНР.
14 листопада 1918 р. - проголошення Директорії.
14 грудня 1918 р. - втеча гетьмана Скоропадського, перехід влади до Директорії.
1918-1919 рр. - Е.Квірінг на посаді Першого секретаря ЦК КПУ.
22 січня 1919 р. - проголошення Акта Злуки (соборності України) між УНР і ЗУНР.
Березень 1919 р. - прийняття першої Конституції Радянської України.
Травень-грудень 1919 р. - захоплення України Денікіним.
Грудень 1919 - квітень 1920 рр. - «Перший Зимовий похід» військ УНР.
Червень 1919 р. - Чортківська офензива.
1920-1921 рр. - В.Молотов на посаді Першого секретаря ЦК КПУ.
Квітень 1920 р. - підписання Петлюрою Варшавського пакту з Польщею.
Квітень-жовтень 1920 р. - радянсько-польська війна.
17 листопада 1920 р. - завершення розгрому білогвардійських військ Врангеля в Криму.
1921-1923 рр. - Д.Мануїльський на посаді Першого секретаря ЦК КПУ.
Березень 1921 р. - перехід до нової економічної політики. Ризький договір.
Листопад 1921 р. - «Другий Зимовий похід» військ УНР.
30 грудня 1922 р. - створення СРСР.
1923-1925 рр. - Е.Квірінг на посаді Першого секретаря ЦК КПУ.
1923 р. - початок політики коренізації. Рада послів Ліги Націй передає Галичину Польщі.
1924 р. - Татарбунарське повстання.
1925-1928 рр. - Л.Каганович на посаді Першого секретаря ЦК КПУ.
1925 р. - створення УНДО.
1927-1928 рр. - хлібозаготівельна криза.
1928-1938 рр. - С.Косіор на посаді Першого секретаря ЦК КПУ.
1928 р. - Шахтинська справа.
1929 р. - створення ОУН. перехід до форсованої індустріалізації. Перехід до політики колективізації.«рік великого перелому».
7 серпня 1932 р. - «закон про п'ять колосків».
1932-1933 рр. - голодомор в Україні.
1937 р. - затвердження нової Конституції УРСР.
1938-1947 рр. - М.Хрущов на посаді Першого секретаря ЦК КПУ.
15 березня 1939 р. - незалежність Карпатської України.
23 серпня 1939 р. - пакт Молотова-Ріббентропа.
1939-1945 рр. - Друга світова війна.
1 вересня 1939 р. - початок Другої світової війни.
17 вересня 1939 р. - вступ Червоної Армії на територію Західної України та Західної Білорусії.
Червень 1940 р. - входження Північної Буковини та Бессарабії до складу УРСР.
22 червня 1941 р. - початок Великої Вітчизняної війни.
30 червня 1941 р. - утворення Дкржавного комітету оборони СРСР. «Акт відновлення Української Держави» ОУН(б) у Львові.
Липень-вересень 1941 р. - оборона Києва.
Серпень-жовтень 1941 р. - оборона Одеси.
29-30 вересня 1941 р. - знищення у Бабиному Яру (Київ) 340 тис. євреїв.
30 травня 1942 р. - утворення Українського штабу партизанського руху.
Жовтень 1942 р. - утворення УПА.
18 грудня 1942 р. - початок звільнення України від нацистських окупантів.
23 серпня 1943 p. - звільнення Харкова від німецько-фашистських військ.
6 листопада 1943 p. - звільнення Києва.
28 жовтня 1944 p. - звільнення Закарпаття, завершення звільнення України.
4-12 лютого 1945 p. - Кримська конференція глав урядів СРСР, США та Великобританії.
25 квітня 1945 p. - у Сан-Франциско створена ООН. УРСР увійшла до складу ООН як член-засновник.
8 травня 1945 p. - підписання акту про беззастережну капітуляцію Німеччини.
29 червня 1945 p. - договір між СРСР і Чехословаччиною про Закарпатську Україну.
Березень 1946 р. - «саморозпуск» УГКЦ.
1946-47 рр. - голод в Україні.
Березень-грудень 1947 р. - Л.Каганович на посаді Першого секретаря ЦК КПУ.
1947-1949 рр. - М.Хрущов на посаді Першого секретаря ЦК КПУ.
Квітень-липень 1947 р. - операція «Вісла».
1949-1953 рр. - Л.Мельников на посаді Першого секретаря ЦК КПУ.
1953 р. - Першим секретарем ЦК КПРС стає М.Хрущов. Першим секретарем ЦК КПУ обрано О.Кириченка - першого українця на цій посаді.
1953-1957 рр. - О.Кириченко на посаді Першого секретаря ЦК КПУ.
19 лютого 1954 р. - входження Криму до складу УРСР.
1957-1963 рр. - М.Підгорний на посаді Першого секретаря ЦК КПУ.
1957 р. - запуск першого штучного супутника Землі.
1959 р. - утворення Української робітничо-селянської спілки.
1963-1972 рр. - П.Шелест на посаді Першого секретаря ЦК КПУ.
1963 р. - виступ робітників у Кривому Розі.
1964 р. - Першим секретарем ЦК КПРС обрано Л.Брежнєва.
1965 р. - «косигінська реформа». Виступ В'ячеслава Чорновіла, Івана Дзюби та Василя Стуса у кінотеатрі «Україна» на прем'єрі фільму Параджанова «Тіні забутих предків» з протестом проти арештів української інтелігенції.
1968 р. - опубліковано роман Олеся Гончара «Собор».
1970-1972 рр. - виходить часопис «Український вісник» редактором якого став В.Чорновіл.
1972-1989 рр. - В.Щербицький на посаді Першого секретаря ЦК КПУ.
9 листопада 1976 р. - засновано Українську громадську групу сприяння виконанню Гельсінських угод.
1978 р. - прийняття нової Конституції УРСР.
1985 р. - обрання Генеральним секретарем ЦК КПРС М. С. Горбачова. Початок «перебудови».
26 квітня 1986 р. - аварія на Чорнобильській АЕС.
1987 р. - спроби реформ в економіці. Поява «гласності».


РОЗПАД СРСР І СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ
1989 р. - створення Народного Руху України. Прийняття Закону «Про мови в Українській РСР».
22 січня 1990 р. - акція Народного Руху України «Живий ланцюг».
Березень 1990 р. - перші альтернативні вибори до Верховної Ради УРСР.
16 липня 1990 р. - Верховна Рада УРСР приймає декларацію про державний суверенітет України.
1991-1994 рр. - Леонід Кравчук на посаді президента України.
19-21 серпня 1991 р. - спроба державного перевороту в СРСР.
24 серпня 1991 р. - Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України.
1 грудня 1991 р. - проведення Всеукраїнського референдуму і виборів Президента України.
6 грудня 1991 р. - утворення Збройних сил України.
8 грудня 1991 р. - біля Біловезької пущі, лідери трьох радянських республік — Росії, України та Білорусі Борис Єльцин, Леонід Кравчук і Станіслав Шушкевич — підписали угоду, згідно з якою Договір 1922 р. про створення СРСР було денонсовано і Радянський Союз припинив існування як суб'єкт міжнародного права. Проголошення утворення Співдружності незалежних Держав (СНД).
Січень 1992 р. - введення в Україні тимчасової валюти — купоно-карбованців.
15 січня 1992 р. - Президія Верховної Ради України затверджує мелодію Державного гімну.
28 січня 1992 р. -Верховна Рада затвердила новий Державний прапор держави.
20 лютого 1992 р. - Президія Верховної Ради затвердила малий герб держави.
1994-2004 рр. - Леонід Кучма на посаді президента України.
1994 р. - Верховна Рада України ратифікує приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
8 червня 1995 р. - підписання Конституційної угоди між Президентом і Верховною Радою.
Вересень 1995 р. - Україна вступає до Ради Європи.
28 червня 1996 р. - конституція України.
Травень 1997 р. - підписання договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією.
2004-2010 рр. - Віктор Ющенко на посаді президента України.
2010-2014 рр. - Віктор Янукович на посаді президента України.
21 листопада 2013 — 22 лютого 2014 - Євромайдан.
З 23 лютого 2014 р. - Кримська криза.
З 6 квітня 2014 р. - війна на сході України.
З 7 червня 2014 р. - Петро Порошенко на посаді президента України.

Комментариев нет:

Отправить комментарий